Medailon Mgr. Pavla Světlíka - zakladatele české odbočky ochranářské organizace A Rocha (Vítání ptačího zpěvu)

12.04.2015 15:58

Mgr. Pavel Světlík (nar. 1950) se zapojoval do ekologických aktivit již od svého raného dětství, od počátků šedesátých let. Patřil k žákům a odchovancům RNDr. Jana Čeřovského, ovlivněným časopisem ABC mladých techniků a přírodovědců v tzv. hlídkách na ochranu přírody. Na Dobersku-Dobrušsku vytvořil dr. Čeřovský skupinu nazvanou Kamzíci, která zde působila mezi léty 1963 – 1965 a získala za ochranářskou činnost nejvyšší ohodnocení, tzv. Kolumbovský titul. Tato skupina pracovala aktivně v ochraně přírody na botanických a ornitologických programech.

 

Později Pavel Světlík studoval zemědělství a theologii, 1965 – 1975. Od roku 1965 byl členem České společnosti ornitologické a v r. 1967 získal pod odborným vedením terénního ornitologa Jiřího Prášila z Třebechovic kroužkovací licenci.

 

Po sametové revoluci v r. 1989 začal kazatel Světlík opět organizovat přírodovědně zaměřené kluby dětí a mládeže na Prachaticku, nejdříve tzv. Kapku a o několik let později KOS - Křesťanský ornitologický spolek. Tento klub se rozvíjel v rámci širšího programu práce husinecké YMCA a byl veden ve spolupráci s prachatickou Dřípatkou.

 

Na základě iniciativ Pavla Světlíka, evangelického kazatele Církve bratrské, vznikla na konci devadesátých let minulého století česká A Rocha, a to na Šumavě v Prachaticích a v Husinci. Kruh lidí vedený ekologickým aktivistou Světlíkem navázal spojení s mezinárodní AR ve Velké Británii v roce 1997. Na jaře roku 2002 byla oficiálně ustanovena česká odbočka AR.

 

Výkonným pracovníkem AR byl ustaven Pavel Světlík. S přestěhováním rodiny Světlíkových ze Šumavy do východních Čech v létě 2002 se přeneslo i těžiště práce české AR z Prachaticka na Českoskalicko a Dobrušsko.