posilování kompetencí ke konsenzu je pro nás stará vesta :-)