A ve hře si dáváme přízviska - pro pány třeba hrdinný, rek, nebojácný, zmužilý, hrabrý, udatný, ...