a proměnili se v různé bytosti: motýl, květinový kůň