klobouku na tee-pee! složitá konstrukce z lískových prutů...